Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu sklepu internetowego ecoconut.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z sklepu internetowego ecoconut.pl Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego ecoconut.pl.

 

Polityka Prywatności sklepu internetowego ecoconut.pl obowiązuje od: 01 październik 2018

 

1. DEFINICJE

1.1. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem ecoconut.pl.

1.2. Dane osobowewszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce Prywatności.

1.5. Administrator - Administrator danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego ecoconut.pl,

 

1.6. Urządzenie – urządzenie końcowe Użytkownika: komputer, laptop, telefon, tablet itp. za pomocą którego Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego.

 

2. Administrator

2.1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego ecoconut.pl jest COCONUT Joanna Ćwiora z siedzibą w Koszalinie (75-669), ul.Bociania 29, NIP ; REGON.

2.2. Administrator przetwarza Dane Osobowe zgodnie z wymogami RODO.

2.3 Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego.

 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W Sklepie Internetowym

3.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Sklepie Internetowym.

3.2 Od Użytkowników mogą być gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć w Sklepie Internetowym. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów.

Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu Internetowego, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Sklepie Internetowym) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi reklamacji

Podstawa prawna - niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.3. w celach analitycznych i statystycznych

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym oraz ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności;

3.1.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

3.1.5. w celach marketingowych Administratora, subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter). W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.2. Osoby, które dokonują rejestracji w Sklepie Internetowym, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia a następnie obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia a następnie obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

3.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie InternetowymPodstawa prawna - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

3.2.2. w celach analitycznych i statystycznych

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym oraz ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności;

3.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.2.4. w celach marketingowych Administratora, subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter). W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Sklepie Internetowym jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

3.4. Złożenie zamówienia (zakupu towaru) przez Użytkownika Sklepu Internetowego wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość uzupełnienia informacji niezbędnych do złożenia zamówienia z pozycji swojego konta przez złożeniem zamówienia. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

3.4.1. w celu realizacji złożonego zamówienia

Podstawa prawna - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.4.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

Podstawa prawna - obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.4.3. w celach analitycznych i statystycznych

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3.5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora: 3.5.1 w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz Podstawa prawna - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.5.2 w celach analitycznych i statystycznych

Podstawa prawna - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

3.6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawa prawna - uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

4. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

4.1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików tekstowych, zwanych cookies. Zapisywane są one na Urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

4.2. Mechanizm cookies używany przez Sklep Internetowy jest bezpieczny dla Urządzeń Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

4.3. W swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość w dowolnym momencie i samodzielnie ograniczenia, zmiany, zapisu, usuwania lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Sklepu Internetowego w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookie.

4.4. Mechanizmy składowania i odczytu cookies Sklepu Internetowego nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

4.6 Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:

4.6.1. uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

4.6.2. analiz i audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

4.7 Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, a w szczególności do dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika, optymalizacji korzystania oraz poprawy jakości. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

4.8. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne (pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych) w celu popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com.

 

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, realizowania zamówienia, wykonania umowy, do czasu wycofania/odwołania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora lub do momentu zakończenia okresu odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń do zrealizowanego zamówienia lub wykonanej umowy lub świadczonej usługi, co jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. W przypadku odwołania zgody dane mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

5.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

6. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

6.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

6.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

6.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

6.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

6.1.4. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

6.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

6.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

6.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

6.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

6.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody a ma to skutek od momentu wycofania zgody, co nie wpływa na przetwarzanie dokonane przed jej cofnięciem;

6.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej na adres: COCONUT Joanna Ćwiora; ul.Bociania 29; (75-669) Koszalin lub drogą e-mailową na adres: biuro@ecoconut.pl. Wniosek powinien w precyzyjnie wskazywać żądanie (z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek, jakiego procesu/usługi przetwarzania dotyczy żądanie, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie). Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia (spełnienie żądania lub odmowa) zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

 

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z realizacją usług/umowy dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom,z których usług korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego odpowiedzialnym za obsługę systemów, w tym w szczególności dostawcom informatycznym, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi hostingowe, księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych). Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

7.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7.3 Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8.2 Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.

 

9. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@ecoconut.pl lub adres korespondencyjny COCONUT Joanna Ćwiora; ul.Bociania 29; (75-669) Koszalin.

 

10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

Bestsellery
WATERWIPES Chusteczki nasączane czystą wodą 60szt.
WATERWIPES Chusteczki nasączane czystą wodą 60szt.

13,49 zł

Cena regularna: 14,99 zł

LULLALOVE Czerwona kokardka na szczęście
LULLALOVE Czerwona kokardka na szczęście

5,39 zł

Cena regularna: 5,99 zł

THE CHEEKY PANDA Nawilżane chusteczki bambusowe dla dzieci 64szt.
THE CHEEKY PANDA Nawilżane chusteczki bambusowe dla dzieci 64szt.

13,49 zł

Cena regularna: 14,99 zł

ALEVA Bambusowe Chusteczki do Smoczka i Zabawek 30szt.
ALEVA Bambusowe Chusteczki do Smoczka i Zabawek 30szt.

17,99 zł

Cena regularna: 19,99 zł

RABBIT & FRIENDS LAMPKA MIŚ BIAŁA Z PILOTEM
RABBIT & FRIENDS LAMPKA MIŚ BIAŁA Z PILOTEM

82,80 zł

Cena regularna: 92,00 zł

szt.
LULLALOVE Olej ze słodkich migdałów 100 ml
LULLALOVE Olej ze słodkich migdałów 100 ml

22,50 zł

Cena regularna: 25,00 zł

Lullalove Zestaw dużych pieluch tetrowych - 60x80 cm ,4 sztuki
Lullalove Zestaw dużych pieluch tetrowych - 60x80 cm ,4 sztuki

31,49 zł

Cena regularna: 34,99 zł

MOM'S CARE Piłeczki Sencoryczne 5 szt.
MOM'S CARE Piłeczki Sencoryczne 5 szt.

35,99 zł

Cena regularna: 39,99 zł

BIBS BLUSH S Smoczek Uspokajający Hevea 0m+
BIBS BLUSH S Smoczek Uspokajający Hevea 0m+

19,71 zł

Cena regularna: 21,90 zł

szt.
My Memi Szczotka z naturalnego włosia koziego relaksacyjna
My Memi Szczotka z naturalnego włosia koziego relaksacyjna

31,50 zł

Cena regularna: 35,00 zł

szt.
Suavinex OPAKOWANIE NA SMOCZKI HYGGE KOTEK RÓŻOWY
Suavinex OPAKOWANIE NA SMOCZKI HYGGE KOTEK RÓŻOWY

28,80 zł

Cena regularna: 32,00 zł

szt.
My Memi Szczotka z naturalnej szczeciny na ciemieniuchę
My Memi Szczotka z naturalnej szczeciny na ciemieniuchę

31,50 zł

Cena regularna: 35,00 zł

szt.
Suavinex OPAKOWANIE NA SMOCZKI HYGGE KOTEK SZARY
Suavinex OPAKOWANIE NA SMOCZKI HYGGE KOTEK SZARY

28,80 zł

Cena regularna: 32,00 zł

OOly Kredki Przekładane Miś do Misia
OOly Kredki Przekładane Miś do Misia

12,51 zł

Cena regularna: 13,90 zł

szt.
B.BOX Zestaw 2 zapasowych słomek i szczoteczka do bidonu b.box (nowy typ)
B.BOX Zestaw 2 zapasowych słomek i szczoteczka do bidonu b.box (nowy typ)

35,10 zł

Cena regularna: 39,00 zł

LULLALOVE Masło shea 100 g
LULLALOVE Masło shea 100 g

22,49 zł

Cena regularna: 24,99 zł

Suavinex BUTELKA O REGULOWANYM PRZEPŁYWIE ZERO ZERO 180ML
Suavinex BUTELKA O REGULOWANYM PRZEPŁYWIE ZERO ZERO 180ML

58,50 zł

Cena regularna: 65,00 zł

Suavinex OPAKOWANIE NA SMOCZKI HYGGE KOTEK MIĘTOWY
Suavinex OPAKOWANIE NA SMOCZKI HYGGE KOTEK MIĘTOWY

28,80 zł

Cena regularna: 32,00 zł

My Memi bambusowy ręcznik CREAM
My Memi bambusowy ręcznik CREAM

134,10 zł

Cena regularna: 149,00 zł

szt.
Mama's Feet  PODKOLANÓWKI ANIOŁEK RÓŻ  - RÓŻNE ROZMIARY
Mama's Feet PODKOLANÓWKI ANIOŁEK RÓŻ - RÓŻNE ROZMIARY

35,10 zł

Cena regularna: 39,00 zł

ALEVA Mydełko do Odplamiania i Prania 220g
ALEVA Mydełko do Odplamiania i Prania 220g

22,50 zł

Cena regularna: 25,00 zł

SIERRA MADRE Pierwsza Pomoc dla Dzieci i Niemowląt
SIERRA MADRE Pierwsza Pomoc dla Dzieci i Niemowląt

26,91 zł

Cena regularna: 29,90 zł

BAMBOO-LINE Pieluszka bambusowa Classic Ecru (30x30 170GSM)
BAMBOO-LINE Pieluszka bambusowa Classic Ecru (30x30 170GSM)

8,10 zł

Cena regularna: 9,00 zł

SAMIBOO Bambusowa czapeczka z uszami newborn śmietankowa 0-3 miesiące
SAMIBOO Bambusowa czapeczka z uszami newborn śmietankowa 0-3 miesiące

35,10 zł

Cena regularna: 39,00 zł

szt.
Lullalove Nieprzemakalny podkład do gondoli
Lullalove Nieprzemakalny podkład do gondoli

44,99 zł

Cena regularna: 49,99 zł

 BIBS 2-PACK S IRON & BABY BLUE Smoczek Uspokajający kauczuk Hevea 0m+
BIBS 2-PACK S IRON & BABY BLUE Smoczek Uspokajający kauczuk Hevea 0m+

35,91 zł

Cena regularna: 39,90 zł

MOMBELLA Gryzak Mushroom Light Blue
MOMBELLA Gryzak Mushroom Light Blue

31,50 zł

Cena regularna: 35,00 zł

coconut

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl